Zaproś nas do siebie!

Kadra Kultury

„Zaproś nas do siebie!” to projekt szkoleniowy Narodowego Centrum Kultury, w ktorym uczymy się poprzez doświadczanie, poznawanie dobrych praktyk oraz budowanie relacji między uczestnikami.

uczestnicy programu
Fot. Alicja Szulc, uczestnicy programu "Zaproś nas do siebie"

To program szkoleniowy dla instytucji kultury, kóre są gotowe, aby wejść w proces zmiany, spędzić razem z nami 300 godzin, przejechać ponad 2000 km, odwiedzić 40 miejsc, spotkać niezliczoną liczbę osób!

Decydując się na wejście do projektu instytucja bierze udział w procesie zmiany, który dotyczy całego zespołu: pracowników oraz dyrektora. Proces ten będzie dotyczył pracy nad ofertą programową instytucji kultury, opartej na tożsamości lokalnej. W roku 2018, w którym obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, stawiamy akcent na upamiętnianie tej wyjątkowej rocznicy i pielęgnowanie tradycji narodowych, zgodnie z przyświecającym Narodowemu Centrum Kultury hasłem: „Wychodząc poza teraźniejszość, pielęgnujemy przeszłość”.

Dodatkowo w tym roku dyrektorom proponujemy wsparcie w zakresie budowania i zarządzania zespołem oraz zarządzania procesem zmiany, który będzie zachodził w jego instytucji.