Wsparcie Amatorskiego Ruchu Artystycznego

Kadra Kultury

W roku 2018 kontynuujemy szkolenia mające na celu wsparcie kadr instruktorskich Amatorskiego Ruchu Artystycznego (ARA). Jesteśmy przekonani, że prowadzenie w instytucjach kultury różnorodnych zajęć artystycznych, pracowni, zespołów i kół zainteresowań może być ważnym elementem w strategii tworzenia ich oferty programowej!

Ceramika, CC
Ceramika, CC

Udział w zajęciach Amatorskiego Ruchu Artystycznego z jednej strony otwiera i uwrażliwia na piękno i sztukę, z drugiej - wzmacnia społecznie, przekazuje system wartości, usprawnia komunikację, uczy dialogu, zachęca do współpracy na rzecz niematerialnego dziedzictwa kulturowego i tożsamości lokalnej.

Nasze wsparcie adresujemy do osób, które dopiero zaczynają swoją drogę twórcy – instruktora  – pedagoga, jak i do doświadczonych twórców, edukatorów sztuki.

Mamy nadzieję, że szkolenia dla instruktorów będą inspiracją do tworzenia nowych pracowni edukacji artystycznych oraz pielęgnowania  Amatorskiego Ruchu Artystycznego.

W roku 2018 planujemy organizację 9-dniowego cyklu zajęć w ramach Letniej Akademii Rękodzieła i Sztuki. W jej programie znajdą się: kursy kwalifikacyjne z zakresu ceramiki, wikliny, sitodruku, zabawki sensorycznej i fotografii oraz towarzyszący im program działań animacyjnych, pokazów filmowych, prezentacji dobrych praktyk i wieczornych dyskusji.

Zainteresowani mogą wziąć udział tylko jednym kursie.

Rekrutacja trwa do 15 czerwca.

Sprawdź szczegółowy program i warunku naboru!