Kultura bez wyjątku

Kadra Kultury

W 2018 kontynuujemy cykl szkoleń z zakresu projektowania oferty kulturalnej dla poszczególnych grup odbiorców. Cykl podzieliliśmy na dwa bloki – pierwszy poświęcony będzie osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a drugi - projektowaniu oferty dla grup wiekowych.

Chcecie dowiedzieć się, jak umożliwić i wspierać aktywne uczestnictwo w kulturze członków tych grup? Jak uwzględniać ich różnorodne potrzeby i potencjały? Jak budować wspólnotę? Gdzie szukać informacji, inspiracji, partnerów oraz wsparcia dla swoich działań? Zapraszamy na szkolenia z cyklu „Kultura bez wyjątku”!