Projekty Kadry Kultury

Kultura bez wyjątku

 

W 2018 kontynuujemy cykl szkoleń z zakresu projektowania oferty kulturalnej dla poszczególnych grup odbiorców. Cykl podzieliliśmy na dwa bloki – pierwszy poświęcony będzie osobom z...

Kultura bez wyjątku

Murale Polskiej Niepodległości

 

100 szkół, 10 murali i wielki jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości! W wyjątkowym, 2018 roku, Narodowe Centrum Kultury ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji...

Murale Polskiej Niepodległości

Ogólnopolska Giełda Projektów

 

Ogólnopolska Giełda Projektów to coroczne wydarzenie Narodowego Centrum Kultury, skierowane do wszystkich aktywnych przedstawicieli sektora kultury.

Ogólnopolska Giełda Projektów

Pracuj w kulturze

 

Projekt Pracuj w kulturze powstał w odpowiedzi na potrzebę wyodrębnienia specyficznego obszaru na rynku zatrudnienia, jakim jest praca w sektorze kultury.

Pracuj w kulturze

Staże w instytucjach kultury

 

Program umożliwia studentom i absolwentom zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, a organizacjom pozyskanie członków do swoich zespołów.

Staże w instytucjach kultury

Webinaria NCK

 

Zależy nam na tym, aby wszyscy pracownicy sektora kultury mieli możliwość podnoszenia swoich kompetencji, dlatego naszą ofertę szkoleniową wzbogaciliśmy o cykl bezpłatnych webinarów.

Webinaria NCK

Wolontariat w kulturze

 

III edycja Ogólnopolskiej Konferencji „Wolontariat w kulturze” odbędzie się 26 listopada 2018 r. w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wydarzenie swoim honorowym patronatem...

Wolontariat w kulturze

Wsparcie Amatorskiego Ruchu Artystycznego

 

W roku 2018 kontynuujemy szkolenia mające na celu wsparcie kadr instruktorskich Amatorskiego Ruchu Artystycznego (ARA). Jesteśmy przekonani, że prowadzenie w instytucjach kultury różnorodnych...

Ceramika, CC

Zaproś nas do siebie!

 

„Zaproś nas do siebie!” to projekt szkoleniowy Narodowego Centrum Kultury, w ktorym uczymy się poprzez doświadczanie, poznawanie dobrych praktyk oraz budowanie relacji między...

uczestnicy programu

Zarządzanie w Kulturze

 

Szkolenia w cyklu „Zarządzanie w kulturze”  przygotowują pracowników sektora kultury do efektywnego zarządzania instytucjami i projektami kulturalnymi.

Zarządzanie w Kulturze