I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE

I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE to nowy festiwal muzyczny, odwołujący się do tradycji wspólnoty regionalnej większości krajów określanych dzisiaj jako Europa Środkowo-Wschodnia.

Warszawa, 23 listopada – 1 grudnia 2018 roku

"Eufonie" is a new music festival, referring to the tradition of the regional community of most countries today referred to as Central and Eastern Europe.

Warsaw, November 23 - December 1, 2018