Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE

EUFONIE to festiwal muzyczny odwołujący się do tradycji wspólnoty regionalnej większości krajów określanych dzisiaj jako Europa Środkowo-Wschodnia, rozciągająca się od Bałkanów, poprzez Rumunię i Austrię, kraje Grupy Wyszehradzkiej, Ukrainę i Białoruś, po kraje bałtyckie, poszerzana niekiedy o Skandynawię.

The new music festival EUFONIE draws on the traditions of the regional community of a number of states today referred to as Central-Eastern Europe, stretching from the Balkans through Romania and Austria to the Visegrád Four, Ukraine, Belarus, and the Baltic countries (sometimes extended so as to include Scandinavia).

Warszawa, 15-23 listopada 2019 roku / Warsaw, November 15-23, 2019