Marek Mutor zrezygnował ze stanowiska dyrektora NCK

Data publikacji: 12.08.2016
2 minuty

10 sierpnia 2016 roku Marek Mutor zrezygnował ze stanowiska dyrektora Narodowego Centrum Kultury. Rezygnacja jest motywowana względami osobistymi. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński zamierza ją przyjąć i powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora NCK Elizie Dzwonkiewicz, dotychczasowemu zastępcy dyrektora. Jednocześnie minister dziękuje Markowi Mutorowi za dotychczasową dobrą współpracę.

Oświadczenie Marka Mutora

W lutym 2016 roku pan prof. Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał mnie na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Kultury. Przyjąłem tę propozycję, ponieważ pilną potrzebą było zorganizowanie wydarzeń państwowych olbrzymiej wagi: 1050-lecia Chrztu Polski oraz udział w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży. Prócz tego Narodowe Centrum Kultury, realizujące kilkaset projektów kulturalnych w ciągu półrocza, potrzebowało uporządkowania różnych procedur wewnętrznych i procesów zarządczych.

Po pomyślnej realizacji tych wyzwań podjąłem decyzję o powrocie do pracy w Ośrodku "Pamięć i Przyszłość" we Wrocławiu. Decyzja ta ma charakter osobisty, ale równocześnie wynika z przekonania, że szeroka prezentacja historii ziem zachodnich i północnych, to zadanie, któremu warto się poświęcić.

Cieszę się, że mogłem służyć w tym intensywnym czasie jako dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Dziękuję Panu Premierowi Piotrowi Glińskiemu, jak też pozostałym członkom kierownictwa MKiDN, za zaufanie i współpracę. Serdecznie dziękuję także moim zastępcom oraz całemu zespołowi Narodowego Centrum Kultury za wsparcie i zaangażowanie. Pracownicy NCK stanowią dobry i doświadczony zespół, który jest w stanie realizować projekty kulturalne na najwyższym poziomie.

Marek Mutor