Publikacje

Dom Kultury+

Publikacje

Wyników: 321
”Co z tą kulturą? Raport z badania eksploracyjnego stanu kultury w Szczecinie”
Dotacje

”Co z tą kulturą? Raport z badania eksploracyjnego stanu kultury w Szczecinie”

Książka pomaga uzmysłowić sobie, na czym polegają dzisiejsze debaty ogniskujące się wokół tożsamości miast, w których dzisiaj mieszka ponad połowa populacji naszego globu.

Edukacja + animacja
Dotacje

Edukacja + animacja

Publikacja „Edukacja + animacja” prezentuje 35 projektów animacyjnych i edukacyjnych z Platformy Kultury oraz realizowanych w ramach Priorytetu II Programu Dom Kultury+. Projekty,...

Pokonać bierność na wsi
Dotacje

Pokonać bierność na wsi

Program Aktywizacji Społeczności Wiejskich: GRUPY PARTNESRKIE na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Animacja Życia Publicznego. Analizy i rekomendacje. Zeszyt CBSiPL nr 2 (5)/2011
Dotacje

Animacja Życia Publicznego. Analizy i rekomendacje. Zeszyt CBSiPL nr 2 (5)/2011

Tematem wiodącym piątego już numeru zeszytów Animacja Życia Publicznego. Analizy i rekomendacje są badania w działaniu. Nikt nie kwestionuje potrzeby badania społeczności lokalnych ale...

Pracownia - miejsce spotkań ze sztuką
Dotacje

Pracownia - miejsce spotkań ze sztuką

Tytułowa "Pracownia" - w naszym rozumieniu - jest miejscem realizacji projektów plastycznych, ale również ośrodkiem działań twórczych rozwijających umiejętności,...

Home Territories: Media, Mobility and Identity
Dotacje

Home Territories: Media, Mobility and Identity

Jest to po­zy­cja na­uko­wa po­świę­co­na ro­zu­mie­niu po­ję­cia domu i oj­czy­zny we współ­cze­snym świe­cie....

Młodzież na wsi. Raport z badania
Dotacje

Młodzież na wsi. Raport z badania

"Młodzież na wsi" to raport przygotowany w ramach projektu badawczego Pracowni badań i innowacji społecznych "Stocznia we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją...

Raport o stanie edukacji. Społeczeństwo w drodze do wiedzy
Dotacje

Raport o stanie edukacji. Społeczeństwo w drodze do wiedzy

Przygotowany przez Instytut Badań Edukacyjnych „Raport o stanie edukacji. Społeczeństwo w drodze do wiedzy” to pierwszy w serii corocznych raportów, które mają na celu...

Technologie dla III sektora i społeczności lokalnych. Raport z badania
Dotacje

Technologie dla III sektora i społeczności lokalnych. Raport z badania

Publikacja elektroniczna będąca wynikiem badań przeprowadzonych przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia prezentuje i analizuje sposoby wykorzystania technologii przez organizacje...

Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury
Dotacje

Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury

Książka została opracowana przez Małopolski Instytut Kultury w ramach projektu Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości (koordynatorem projektu była Fundacja...

Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Rozproszenie i kanon.
Dotacje

Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Rozproszenie i kanon.

Badania przeprowadzone latem i jesienią 2010 roku są dopełnieniem analiz, jakie niemal analogiczny zespół przeprowadził w roku 2008 w kontekście kultury miejskiej na zlecenie...

Jak przetworzyć miejsce. Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych
Dotacje

Jak przetworzyć miejsce. Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych

"W Nowym Yorku, trzydzieści lat temu ż ycie lokalnych społeczno ści toczyło się na ulicach – na przystankach i chodnikach, przy hydrantach i na pustych działkach – nie w...