Przejdź do treści

Publikacje

Formularz wyszukiwania w ramach: Publikacje

Publikacje

Wyników: 371
Dotacje
Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Rembertowa

Celem diagnozy było odkrycie potencjału kulturowego wybranych grup mieszkańców Rembertowa i zasobów, którymi dysponują oraz ocena możliwości nawiązania współpracy...

Dotacje
Czytelnictwo i preferencje czytelnicze studentów łódzkich uczelni i bywalców Domu Literatury w Łodzi

Raport stanowi zestawienie wyników badania ankietowego dotyczącego „Czytelnictwa i preferencji czytelniczych studentów łódzkich uczelni i bywalców Domu Literatury...

Dotacje
Diagnoza potencjału kulturotwórczego gminy Subkowy

Program skierowany był do domów kultury, które gotowe były prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane...

Dotacje
Raport z diagnozy stanu kultury gminy Długołęka

Zadaniem projektu realizowanego przez GOK w Białołęce była aktywizacja integracja różnorodnych oddolnych inicjatyw kulturotwórczych i włączenie ich do działania poprzez...

Dotacje
Kultura na życzenie. W poszukiwaniu lokalnej społeczności. Raport z badań

Mieszkańcy Gminy Wolbrom pozytywnie oceniają działania Domu Kultury o czym świadczą zarówno opinie badanych jak i  frekwencja podczas organizowanych przez DK Wolbrom wydarzeń,...

Dotacje
Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Długosiodło

Zebrany został obszerny materiał, który precyzuje, w jaki sposób zaspokajane są potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Długosiodło, ale też jakie są oczekiwania...

Dotacje
DIAGNOZA STANU KULTURALNEGO ORNETY

Badanie stanu i potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Orneta zostało zrealizowane między majem a czerwcem 2013 roku w ramach projektu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury +...

Dotacje
DIAGNOZA ZASOBÓW I  SAMODZIELNYCH INICJATYW MIESZKAŃCÓW ŚREMU

Istotą programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2013 jest pobudzenie społeczności lokalnej do aktywnego współtworzenia kultury poprzez zdiagnozowanie potrzeb kulturalnych...

Dotacje
Zaskoczyło, czyli czego można dowiedzieć się o mieszkańcach gminy Wisznice. Wyniki diagnozy partycypacyjnej, przeprowadzonej przez Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach

Latem 2013 w gminie Wisznice przeprowadzona została diagnoza zainteresowań i potrzeb „kulturalnych” mieszkańców. „Kulturalnych” wzięte w nawias, ...

Dotacje
RAPORT z diagnozowania potrzeb i potencjału środowiska lokalnego przeprowadzony w ramach projektu "BANK POMYSŁÓW"

Celem projektu „Bank Pomysłów”, realizowanego w ramach projektu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2013”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury,...

Dotacje
ANALIZA I OPRACOWANIE WNIOSKÓW z ankiety AKTYWNE ŻYCIE- TWÓJ POMYSŁ dotyczącej inicjatyw lokalnych w dziedzinie kultury dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach jest miejscem żywym, pobudzającym do działania lokalną aktywność. Łączy a nie dzieli. Buduje mosty między odległymi sobie grupami: młodymi...

Dotacje
Diagnoza kulturalno-społeczna Szczecina

Misją Domu Kultury 13muz jest stworzenie wyjątkowego miejsca, które w dziedzinie kultury gwarantowałoby światowy poziom swoich projektów artystycznych i jednocześnie aktywizowało...