Publikacje

Dom Kultury+

Publikacje

Wyników: 321
fragment plakatu
Dotacje

Diagnoza potrzeb społeczno-kulturalnych. MOJE MIEJSCE JEST TUTAJ!

Jednym z priorytetowych obszarów działalności Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu jest odpowiadanie na potrzeby środowiska lokalnego, budowanie relacji, dialogu, podejmowanie...

dynów diagnoza
Dotacje

Dynów - diagnoza

W ramach Dom Kultury + inicjatywy lokalne 2013 Miejski Ośrodek Kultury przygotował pomysł na to, jak w krótkim czasie uzyskać wiedzę na temat potrzeb różnych grup...

Edukacja międzykulturowa wobec integracji dzieci polskich i czeczeńskich na przykładzie projektu „Ku wzbogacającej różnorodności”
Dotacje

Edukacja międzykulturowa wobec integracji dzieci polskich i czeczeńskich na przykładzie projektu „Ku wzbogacającej różnorodności”

Publikacja wydana przez Fundację Uniwersytetu w Białymstoku łączy rozważania na temat edukacji międzykulturowej i pracy z dziećmi-uchodźcami z prezentacją metod - scenariuszy...

Badanie ”Regionalne domy i ośrodki kultury - analiza funkcjonowania”
Dotacje

Badanie ”Regionalne domy i ośrodki kultury - analiza funkcjonowania”

Badanie miało charakter ogólnopolski – objęto nim regionalne instytucje kultury w każdym województwie. Celem projektu było zbadanie i analiza funkcjonowania regionalnych...

Lokalne mapy kultury
Dotacje

Lokalne mapy kultury

Społeczności lokalne obracają się wokół tego samego kulturowego rdzenia, ale gdy przyjrzeć im się uważniej – trudno znaleźć dwie identyczne figury. Unikalność kształtu...

”Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu”
Dotacje

”Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu”

"Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu" powstała w ramach projektu „Partycypacyjne zarządzanie w lokalnych instytucjach kultury a profile...

 ”Jak zostać badaczem społeczności lokalnej?” - Zoom na Domy Kultury
Dotacje

”Jak zostać badaczem społeczności lokalnej?” - Zoom na Domy Kultury

Oferta programowa domów kultury powinna uwzględniać specyfikę społeczności lokalnej, w jakiej funkcjonują. Jej zbadanie wcale nie jest takie trudne - o czym możemy się przekonać...

”Aktywne domy kultury” - diagnoza i działanie
Dotacje

”Aktywne domy kultury” - diagnoza i działanie

Celem projektu była diagnoza funkcjonowania oraz wypracowanie rekomendacji i narzędzi wspierania domów kultury, traktowanych nie tylko jako miejsca realizacji lokalnych strategii gmin,...

”Analiza potrzeb kulturalnych mieszkańców województwa śląskiego”
Dotacje

”Analiza potrzeb kulturalnych mieszkańców województwa śląskiego”

Badania przeprowadzone na terenie Województwa Śląskiego miały pionierski charakter, stąd postanowiono pozyskać możliwie jak najszerszy wachlarz danych i informacji dotyczących...

”ZOOM na domy kultury. LABORATORIUM ZMIANY” - raport
Dotacje

”ZOOM na domy kultury. LABORATORIUM ZMIANY” - raport

Laboratorium Zmiany to z jednej strony projekt animacyjny. Za cel postawił sobie pomoc domom kultury zastanowić się nad misją, zdiagnozować potrzeby społeczności oraz odkryć nowe pomysły. Z...

”Samorządowe instytucje kultury: peryferia czy centra aktywności kulturalnej?”
Dotacje

”Samorządowe instytucje kultury: peryferia czy centra aktywności kulturalnej?”

Projekt miał na celu zbadanie wpływu nowych technologii na ofertę samorządowych instytucji kultury oraz popularyzację możliwości ich wykorzystania przez samorządowych menedżerów...

”Rola instytucji kultury w społecznościach wiejskich...”
Dotacje

”Rola instytucji kultury w społecznościach wiejskich...”

Celem tej publikacji jest próba odpowiedzi na prozaiczne pytanie jaka właściwie jest rola instytucji kultury w społecznościach lokalnych. Czym są, jakie spełniają funkcje… czy w...