Przejdź do treści

Publikacje

Formularz wyszukiwania w ramach: Publikacje

Publikacje

Wyników: 371
Dotacje
POTENCJAŁ I POTRZEBY SPOŁECZNO-KULTURALNE GMINY IŁAWA

W celu zebrania informacji dotyczących przeprowadzenia diagnozy identyfikującej zasoby kulturalne i inicjatywy mieszkańców gminy Iława odbył się cykl spotkań konsultacyjnych, w czterech...

Dotacje
Raport z diagnozy potencjału kulturotwórczego społeczności lokalnej miasta i gminy Kórnik

Działania miały służyć wzmocnieniu zaangażowania domu kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych...

Dotacje
DIAGNOZA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU POTENCJAŁU KULTUROWEGO MIESZKAŃCÓW GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA PRZEPROWADZONA W RAMACH PROJEKTU „BĄDŹ W CENTRUM LOKALNEJ KULTURY”

Przyjęte przez dom kultury hasło: bądź w centrum lokalnej kultury odzwierciedla główny cel projektu jakim było wzmocnienie zaangażowania mieszkańców gminy...

Dotacje
Badanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Hrubieszowa

Badanie było częścią projektu „Działaj lokalnie – rozwijaj się kulturalnie”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum...

Dotacje
Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża

Stworzona diagnoza pokazuje pewne wskazówki dotyczące prowadzenia działalności kulturalnej w ramach projektu Gmina Niedrzwica Duża to my – rozwijajmy ją razem!, który...

Dotacje
Badanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Zapolice

Badanie potrzeb kulturalnych gminy Zapolice odbyło się w ramach projektu Ożyw Samego Siebie, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne....

Dotacje
Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Mietków

Program został stworzony aby wprowadzać nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji. Działania te kładą nacisk na...

Dotacje
Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Radwanice

Głównym celem programu było inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i...

Dotacje
ZAANGAŻOWANIE W KULTURZE - DIAGNOZA

Opracowanie przedstawia najważniejsze wnioski oraz rekomendacje. Zależało nam na tym, aby nasze opracowanie było wsparciem dla wszystkich osób zaangażowanych w kulturę, oraz dla tych,...

Dotacje
Gdański Archipelag Kultury – w stronę społecznego domu kultury

Liczymy na to, że projekt „Ja to bym...” pomoże nam lepiej odpowiadać na potrzeby lokalnych społeczności – osób, z którymi chcemy współpracować. Mamy...

Dotacje
DIAGNOZA POTRZEB KULTURALNCYH SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W GMINIE SAMBORZEC

Diagnoza potrzeb kulturalnych w gminie wiejskiej, staje się nie lada wyzwaniem kiedy chce się ją zrobić w sposób wiarygodny. Początkowo założeniem badającej było wyciągnięcie...

Dotacje
KULTURA LOKALNA w RADZIEJOWICACH 2014

Przeprowadzone badania nawiązywały do języka i specyfiki animacji kulturowej. Metody projekcyjne bazujące na refleksji badanych i badaczy wydały się, w tym przypadku najbardziej trafne i...