Przejdź do treści

Publikacje

Formularz wyszukiwania w ramach: Publikacje

Publikacje

Wyników: 371
Dotacje
Raport z badań zrealizowanych w ramach projektu Staszowskiego Ośrodka Kultury

Celem diagnozy przeprowadzonej w ramach projektu była inwentaryzacja zasobów kulturotwórczych miasta i gminy Staszów oraz rozpoznanie gotowości mieszkańców do...

Dotacje
DIAGNOZA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ „PROJEKTOWO TO I OWO” REALIZOWANEGO PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W STARYCH JUCHACH

Diagnoza została przeprowadzona, aby zgromadzić, uzupełnić i pogłębić wiedzę, zweryfikować nasze własne przekonania. Staraliśmy  się wyczerpująco opisać badane terytorium, wskazać...

Dotacje
Diagnoza identyfikująca zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców Cieplic

W ramach zadania „Nie tchórz – Przystań i twórz” realizowanego przez Przystań Twórczą – Cieplickie Centrum Kultury, zorganizowano szereg spotkań z...

Dotacje
DIAGNOZA ŚRODOWISKA LOKALNEGO BIBLIOTEKA CENTRUM KULTURY W PIEKOSZOWIE

Dzięki przeprowadzonej diagnozie powstał plan działań dla Biblioteki Centrum Kultury, który będzie jednym z elementów Planu Strategicznego instytucji na lata 2014 – 2020. W...

Dotacje
RAPORT Z BADANIA LOKALNEJ AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ POWIATU STRZELECKIEGO

Celem badania było zdiagnozowanie potencjału lokalnych inicjatyw kulturalnych w gminach powiatu strzeleckiego. Chodziło o to by odkryć niewyeksponowany dotąd potencjał, ale również...

Dotacje
Raport z lokalnej diagnozy gminnej Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osieku

Badanie zrealizowano na terenie gminy Osiek. Projekt badawczy składał się z dwóch etapów: warsztat z lokalnymi liderami badanie terenowe połączone z wewnętrznym warsztatem...

Dotacje
DIAGNOZA POTRZEB KULTURALNYCH W GMINIE NOWY DWÓR GDAŃSKI

Diagnoza społeczna gminy Nowy Dwór Gdański pod kątem potrzeb kulturalnych była częścią projektu „Diagnoza i inicjatywy lokalne w gminie Nowy Dwór Gdański”...

Dotacje
Diagnoza społeczna potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i gminy Nowy Tomyśl

Diagnoza społeczna potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i gminy Nowy Tomyśl uwzględnia barwną specyfikę tego miejsca, jego historię oraz opis działających instytucji,...

Dotacje
Diagnoza identyfikująca zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców Milejowa

Celem strategicznym programu Inicjatywy lokalne 2014 było inicjowanie działań, które służyć miały wzrostowi zaangażowania instytucji kultury w życie społeczności lokalnej....

Dotacje
Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Stalowej Woli

Dla Miejskiego Domu Kultury projekt „MDK – Myślisz Działasz Kreujesz” stał się okazją do skonfrontowania swojej działalności z oczekiwaniami mieszkańców. Po raz...

Dotacje
Potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Mogilno-diagnoza społeczności lokalnej

Do zbadania potrzeb kulturalnych oraz problemów z dostępem do obecnych aktywności kulturalnych na terenie Gminy Mogilno, wykorzystano metodę badań ankietowych oraz zogniskowany wywiad...

Dotacje
DIAGNOZA ZASOBÓW SPOŁECZNYCH I INICJATYW MIESZKAŃCÓW CHORZOWA PRZEPROWADZONA W RAMACH PROGRAMU „DRUGI OBIEG - odkrywamy nieznany potencjał dzielnicy”

Celem programu było zwiększenie zaangażowania ośrodków kultury w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych...