Raciborskie Dzielnice Kultury

Data publikacji: 22.09.2017
1 minuta

„Raciborskie Dzielnice Kultury” to projekt realizowany przez Raciborskie Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017. Jego opracowanie wynikło z potrzeby zdiagnozowania lokalnego potencjału kulturotwórczego oraz aktywizacji raciborskiej społeczności na polu współpracy z domem kultury.

Oprócz zapoznania się z potrzebami kulturalnymi mieszkańców, udało się zidentyfikować w środowisku osoby zainteresowane współtworzeniem ciekawych inicjatyw, animacją społeczności lokalnych oraz rozwojem społeczno-kulturalnym Raciborza. Projekt „Raciborskie Dzielnice Kultury” stał się okazją do spotkań i rozmów poświęconych aktywności kulturalnej mieszkańców wybranych dzielnic miasta. Ich rezultatem było wygenerowanie pomysłów odzwierciedlających lokalne potrzeby i zgłoszenie ich do drugiej części zadania realizowanego przez RCK.

Materiały do pobrania
Diagnoza - Racibórz