Mobilna Kultura - diagnoza kultury w gminie Rędziny

Data publikacji: 22.09.2017
1 minuta

Niniejsza publikacja jest efektem projektu  „ Mobilna Kultura diagnoza potrzeb kultury w gminie Rędziny” w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: „Domy Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017”.

W wyniku projektu zostały przeprowadzone badania, powstał raport z diagnozy potrzeb kulturalnych w naszej gminie. Zbadaliśmy potrzeby, zasoby i potencjał społeczności gminy Rędziny. Na spotkaniach w poszczególnych sołectwach pytano,jak lepiej mógłby pracować Ośrodek Kultury.

Materiały do pobrania
Diagnoza - Rędziny