Lokalni architekci zmian

Data publikacji: 22.09.2017
1 minuta

Niniejszy raport prezentuje wyniki badania, którego głównym celem była identyfikacja zasobów i inicjatyw mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże w zakresie kultury w ramach pierwszej części zadania pn. "Lokalni architekci zmian".

Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym poprzez kompleksową i celową diagnozę zyskało wiedzę, jaki jest obecny potencjał gminy, w jakim stopniu i zakresie oferta dedykowana przez GCK i inne podmioty aktywizujące poprzez kulturę jest akceptowana przez mieszkańców. Udało się odnaleźć odpowiedzi na pytania: jakie oddolne działania są możliwe do realizacji, jakie są aktualne formy aktywności społecznej, w jaki sposób odpowiedzieć na potrzeby społeczności lokalnej, co będzie służyć wzmocnieniu   roli domu kultury w życiu lokalnej społeczności.

Materiały do pobrania
Diagnoza - Dobrzyniewo Duże