Ładne Kwiatki - Ale Kultura

Data publikacji: 22.09.2017
1 minuta

Raport Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Popielów powstał w ramach programu ministerialnego Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017 zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Część diagnostyczna stanowi początkowy etap większego projektu społecznego realizowanego przez Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie (zwane dalej Centrum). Badania empiryczne niezbędne do jej opracowania przeprowadzono na terenie gminy Popielów w kwietniu 2017 roku.

Materiały do pobrania
Diagnoza - Popielów