Inicjaty-WY z kulturą

Data publikacji: 22.09.2017
1 minuta

Niniejsza publikacja prezentuje wyniki badania, którego nadrzędnym celem była identyfikacja zasobów i samodzielnych inicjatyw mieszkańców gminy Michałowo w zakresie kultury.

Przeprowadzenie takiego badania było jednym z elementów realizowanego w gminie programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017. W celu możliwie najpełniejszego i trafnego zdiagnozowania obecnego stanu kultury w gminie Michałowo, zespół badawczy wykorzystał kilka metod i technik badawczych: analizę danych zastanych, kwestionariuszowe wywiady ilościowe czy spotkania warsztatowe.

Materiały do pobrania
Diagnoza - Michałowo