Działam KULturalnie

Data publikacji: 19.07.2018
Autor: Jakub Kucharczyk
1 minuta

Projekt „Działam KULturalnie” został zrealizowany w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018. Przewidywał on przeprowadzenie diagnozy potrzeb i potencjałów mieszkańców gminy Orneta w sferze kultury.

 

Ludzie siedzący przy stole
Ludzie siedzący przy stole

Pierwszy etap polegał na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby mieszkańców gminy Orneta i identyfikację pomysłów inicjatyw lokalnej społeczności. W trakcie tego etapu organizatorzy spotkali się z mieszkańcami gminy Orneta w świetlicach wiejskich, w Miejskim Domu Kultury z organizacjami pozarządowymi, młodzieżą, z grupami nieformalnymi, osobami należącymi do różnych grup społecznych. Następny etap to konkurs na inicjatywy mieszkańców i ich realizacja.