Dom Kultury+Wy

Data publikacji: 22.09.2017
1 minuta

Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w ramach realizacji pierwszej części zadania pn. przeprowadziło diagnozę potrzeb kulturalnych mieszkańców Legnicy. Nie było to łatwe, ponieważ nie zawsze osoby uczestniczące w badaniu rozumiały czym jest kultura.

Ankieta była najważniejszym narzędziem przy badaniu potrzeb kulturalnych legniczan. Jest to jedyne narzędzie, które określiło w badaniach precyzyjnie odbiorcę pod względem wieku i płci. A także odpowiedziało na pytania dotyczące oferty kulturalnej miasta, zadowolenia, bądź negacji proponowanych wydarzeń kulturalnych.

Materiały do pobrania
Diagnoza - Legnica