Realizacja badania etnograficznego

Data publikacji: 25.09.2018
1 minuta

Przedmiotem zamówienia jest realizacja badania etnograficznego, którego szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1.

 • Termin realizacji badania: październik-listopad 2018 r.
 • Kryterium wyboru ofert:
  • Doświadczenie w realizacji badań etnograficznych – 50
  • Publikacje naukowe i popularnonaukowe – 40
  • Odległość od miejsca realizacji badań – 0 (mieszka w innym regionie niż mieści się preferowana lokalizacja) lub 10 (mieszka w tym samym regionie, w którym mieści się preferowana lokalizacja)
 • Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowania na stronie nck.pl/bip.
 • Honorarium: 4500 zł brutto; Narodowe Centrum Kultury zapewnia zwroty kosztów podróży oraz noclegów (w zakresie niezbędnym dla realizacji badania)
 • Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury lub rachunku za wykonaną usługę przez Wykonawcę.
 • Oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  tkukolowicz@nck.pl, do dnia 03.10.2018 r., do godz. 10:00

Osoba upoważniona do kontaktów: Tomasz Kukołowicz, tel. 22 21 00 186, tkukolowicz@nck.pl, pn.-pt. w godz. 09:00-16:30.