Współrealizacja koncertu pt. "Indiański Barok"

Data publikacji: 13.06.2018
Autor: atobiasz
2 minuty

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Zamówienie na usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją koncertu.

 

Data wszczęcia postępowania: 12.06.2018 r.

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Współrealizacja koncertu pt. „Indiański Barok”

 

Opis przedmiotu zamówienia: Współrealizacja koncertu pt. „Indiański Barok” (zapewnienie udziału artystów, orkiestry, konferansjerów oraz auli).

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:  20.06.2018 r.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 13.06.2018 r.

 

Dyrektor

Narodowego Centrum Kultury

 

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW