Przejdź do treści

Realizacja projektu pn. „Orzeł i Krzyż – Zwycięskie Powstanie” – tj. ośmiu widowisk plenerowych

Data publikacji: 10.06.2019
Autor: bserwatka
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Zamówienie na usługi z zakresu działalności  kulturalnej związanej z realizacją Widowisk.

Data wszczęcia postępowania: 06.06.2019 r.

Nazwa przedmiotu zamówienia: realizacja projektu pn. „Orzeł i Krzyż – Zwycięskie Powstanie” – tj. ośmiu widowisk plenerowych;

Opis przedmiotu zamówienia: realizacja projektu pn. „Orzeł i Krzyż – Zwycięskie Powstanie” – tj. ośmiu widowisk plenerowych, w tym: zapewnienie udziału artystów, przygotowanie scenariusza i wyreżyserowanie Widowisk, wykonanie projektu scenografii, zapewnienie obsługi technicznej Projektu.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12.06 – 13.07.2019 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 10.06.2019 r.

 

                                                                                     

                                                                                                         Dyrektor

                                                                                                         Narodowego Centrum Kultury

 

                                                                                                          dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW