Realizacja działań edukacyjno-kulturalnych zakończonych powstaniem muralu w Szczecinie

Data publikacji: 23.04.2018
Autor: atobiasz
2 minuty

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Zamówienie na usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej.

Data wszczęcia postępowania: 23.04.2018 r.

Nazwa przedmiotu zamówienia: Realizacja projektu „Murale Polskiej Niepodległości”.

Opis przedmiotu zamówienia: Realizacja działań edukacyjno-kulturalnych zakończonych powstaniem muralu w Szczecinie.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od daty zawarcia umowy do 30.10.2018 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 24.04.2018 r.

 

Marzena Strąk

 

Zastępca Dyrektora

Narodowego Centrum Kultury