Narodowe Czytanie. Stefan Żeromski „Przedwiośnie”

Data publikacji: 14.06.2018
Autor: akazimierczak
2 minuty

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Zamówienie w związku z usługą z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizowaniem widowiska.

 

Data wszczęcia postępowania: 14.06.2018 r.

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Narodowe Czytanie. Stefan Żeromski „Przedwiośnie”

 

Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa organizacja wydarzenia pn. Narodowe Czytanie. Stefan Żeromski „Przedwiośnie” (w tym opracowanie koncepcji wydarzenia, opracowanie scenografii, zapewnienie udziału artystów, oprawy muzycznej, koordynacja)

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 10.09.2018 r.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 14.06.2018 r.

 

Elżbieta Wrotnowska-Gmyz

Zastępca Dyrektora

Narodowego Centrum Kultury