Przejdź do treści

Kompleksowa organizacja Gali wręczenia Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Data publikacji: 11.06.2019
Autor: akazimierczak
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Zamówienie w związku z usługą z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizowaniem widowiska.

 

Data wszczęcia postępowania: 10.06.2019 r.

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: kompleksowa organizacja Gali wręczenia Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa organizacja Gali wręczenia Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym: przygotowanie scenariusza wydarzenia, opracowanie koncepcji scenografii – montaż, demontaż; aranżacja przestrzeni, zapewnienie oświetlenia, reżyserii, udziału artystów, prowadzącego, obsługi wydarzenia i artystów.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 12.06.2019 r.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 11.06.2019 r.

 

Zastępca Dyrektora

Narodowego Centrum Kultury

Marzena Strąk