kompleksowa organizacja „DO HYMNU” – III edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych

Data publikacji: 16.01.2020
Autor: bserwatka
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

 Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej
na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Zamówienie na usługi z zakresu działalności  kulturalnej związanej z organizacją konkursu.

 

Data wszczęcia postępowania: 14.01.2020 r.

Nazwa przedmiotu zamówienia: kompleksowa organizacja „DO HYMNU” – III edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych;

Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa organizacja „DO HYMNU” – III edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych, w tym: kontakt z trzystoma szkołami zakwalifikowanymi do III edycji konkursu DO HYMNU, opracowanie harmonogramu przesłuchań konkursowych, organizacja pracy jury centralnego i jury lokalnych (w tym organizacja delegacji jurorów w całej Polsce), przygotowanie druków konkursowych – dyplomów, protokołów jurorskich, sprawozdań z przesłuchań, itp., prowadzenie działań promocyjnych dot. konkursu.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 30.06.2020 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 16.01.2020 r.

                                                                                                                 Dyrektor

                                                                                            Narodowego Centrum Kultury

 

                                                                                                       dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW