Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem

Data publikacji: 31.05.2019
Autor: akazimierczak
4 minuty

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Zamówienie na usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją widowiska.

 

Data wszczęcia postępowania: 31.05.2019 r.

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem

 

Opis przedmiotu zamówienia: realizacja widowiska historycznego z okazji 609. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem w ramach "Dni Grunwaldu" odbywających się w dniach 10-14.07.2019 r. w tym: inscenizacja, koncepcja artystyczna, reżyseria, budowa scenografii

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10-14.07.2019 r.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 31.05.2019 r.

 

                                                                                                                           Zastępca Dyrektora

                                                                                                                    Narodowego Centrum Kultury

                                                                                                                               Edward Chudzik