Gala Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Data publikacji: 08.06.2018
Autor: awoznicka
1 minuta

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Zamówienie na usługi z zakresu działalności  kulturalnej związanej z organizacją widowisk.

 

Data wszczęcia postępowania: 07.06.2018 r.

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Gala Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Opis przedmiotu zamówienia: Kompleksowa organizacja Gali wręczenia Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 15.06.2018 roku.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 08.06.2018 r.

 

Zastępca Dyrektora

Narodowego Centrum Kultury

 

Marzena Strąk