Praca w NCK

Zasady rekrutacji:

  1. Analiza aplikacji – czytając aplikację kandydata, zwracamy przede wszystkim uwagę na zgodność kwalifikacji z wymaganiami, czyli zestawem cech i umiejętności, które uznaliśmy za pożądane u kandydatów na dane stanowisko. Istotne są również wcześniejsze doświadczenia związane z kulturą.
  2. Rozmowa kwalifikacyjna – spotkanie mające formę wywiadu kompetencyjnego poprowadzi potencjalny przyszły przełożony, który zadaje kilka pytań merytorycznych.
  3. Zakończenie procesu – wybranej osobie złożymy konkretną ofertę zatrudnienia. Pozostałym Kandydatom zaproszonym na spotkanie podziękujemy za udział w procesie rekrutacji.