Programy i pomoc publiczna

Narodowe Centrum Kultury prowadzi następujące programy stypendialne i wymiany międzynarodowe:

  • Młoda Polska
  • Gaude Polonia
  • Konkurs stypendialny na stworzenie scenariusza filmu fabularnego z zakresu historii Polski (realizowany w latach 2016-2017)
  • Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży

Wszystkie informacje dotyczące aktualnych programów stypendialnych dostępne są w dziale Stypednia

Wszystkie informacje dotyczące aktualnych programów dotacyjnych dostępne są w dziale Dotacje

Narodowe Centrum Kultury nie udzielało pomocy de minimis w latach 2012-2016.