Pamięć o zbrodni katyńskiej. Raport z badania ilościowego - wyniki wstępne

Data publikacji: 15.09.2017
3 minuty

Tytuł: Pamięć o zbrodni katyńskiej. Raport z badania ilościowego - wyniki wstępne

Autor: NCK

Rok wydania raportu: 2017

Finansowanie: Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury od  2007 roku prowadzi działania edukacyjne dotyczące zbrodni katyńskiej. Przy okazji kolejnej odsłony kampanii społecznej chcieliśmy się przekonać jak dzisiaj kształtuje się pamięć o zbrodni z 1940 roku i jej następstwach.  

Niniejszy raport zawiera omówienie wyników sondażu (CAPI) przeprowadzonego przez firmę PBS w dniach 25-27.08.2017 roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie Polaków liczącej 1000 osób w wieku 15+.

Pytania badawcze dotyczyły czterech istotnych komponentów kształtujących pamięć społeczną, czyli: 

  1. wiedzy o wydarzeniach z przeszłości,
  2. znaczeń im przypisywanych,
  3. form upamiętniania,
  4. kluczowych nośników pamięci (symboli i tekstów kultury) a także osób i instytucji podtrzymujących pamięć. 

Z badań wynika m.in., że zdecydowana większość Polaków słyszała o zbrodni katyńskiej (90%). 10% deklaruje, że nic nie wie na ten temat. W porównaniu z wynikami badań z 2007 i 2010 roku, wzrósł odsetek osób, które przyznają, że nic o niej nie wiedzą. 81% Polaków wie kto jest odpowiedzialny za zbrodnię w Katyniu. Od roku 2007 obserwujemy systematyczny wzrost prawidłowych odpowiedzi, przy czym największy skok nastąpił w roku 2010 i utrzymuje się do dzisiaj. Pamięć o zbrodni katyńskiej, po latach „kłamstwa katyńskiego” i tabuizacji, obecnie jest postrzegana jako pamięć oficjalna, o którą troszczą się instytucje państwowe. Dostrzegana jest także rola rodzin katyńskich i obywateli jako strażników pamięci o ofiarach. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej (13 kwietnia), podobnie jak rocznica agresji ZSRR na Polskę w trakcie II wojny światowej (17 września), uznawane są za jedno z świąt państwowych/rocznic zasługujących na szczególne upamiętnienie przez 14% Polaków.

Raport jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

 

Zasięg: Polska

Język: polski

Słowa kluczowe: historia, zbrodnia katyńska, dziedzictwo kulturowe, pamięć, symbole, znaczenie